O Nas

Serwis Ubezpieczeń Tubis Polisa to multiagencja ubezpieczeniowa powstała w 2018 roku. Dzięki współpracy z najlepszymi w Polsce posiadamy szerokie wsparcie merytoryczne i systemowe w sprzedaży ubezpieczeń i obsłudze klientów.

Ubezpieczenie
Komunikacyjne

OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób, które są posiadaczami pojazdów mechanicznych.
AC – obrowolne ubezpieczenie komunikacyjne pojadów mechanicznych. Ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem od zdarzeń losowych.
ASS – dobrowolne ubezpieczenie zapewniające ochronę kierowcy i przewożonym przez niego pasażerom w czasie podróży.

Ubezpieczenie
Dla Firm

Ubezpieczenie na ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych mogących mieć negatywny skutek na majątek firmy, jej sytuacja finansową oraz pracowników.
Gwarantuje ochronę ubezpieczeniową dla osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach małych i średnich przedsiębiorstw.

Ubezpieczenie
domów/mieszkań

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych np. powódź, uderzenie pioruna czy eksplozja.
Ochroną objęte są stałe elementy nieruchomości do których należą np. drzwi, okna oraz elementy ruchome np. sprzęt AGD i RTV, meble.

Ubezpieczenie
Na Życie

Ubezpieczenie zapewniające ochronę zdrowia i życia ludzkiego poprzez zagwarantowanie ubezpieczonym świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku lub wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie
Rolników

Ubezpieczenie OC Rolnika i budynków rolniczych jest ubezpieczeniem obowiązkowym z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Ochrona obejmuje skutki zdarzeń losowych np. pożar, ulewy, podtopienia, powódź, śnieżyce.  Polisa OC chroni od poniesienia dodatkowych nakładów finansowych w przypadku, gdy rolnik, osoba pozostając z nim we wspólnym gospodarstwie lub pracownik będą zobowiązani do odszkodowania za szkodę związaną z posiadanym gospodarstwem rolnym.

Ubezpieczenie
Podróży

W standardowej wersji ubezpieczenia te obejmują koszty leczenia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenia od: sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych, bagażu i sprzętu sportowego, zgubienia bagażu,chorób przewlekłych,opóźnienia lotu.

Formularz Kontaktowy

Jeżeli masz jakieś pytania zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego. Postaramy się odpowiedzieć na każde z nich

(+48) 669 799 799

tubispolisa@gmail.com

Rzeszowska 171 38-480 Ladzin

Mon-Sat: 09:00 - 18:00


Współpracujemy z:

Masz pytania? Zadzwoń (+48) 669 799 799